Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
Υ υ G5191 Upsilon oop-si-lon (U u)
ὑακίνθινος . ὑακινθίνους . ὑάκινθος . ὑαλίνη . ὑαλίνην . ὑάλινος . ὕαλος . ὑάλῳ . ὕβρεσιν . ὕβρεως . ὑβρίζεις . ὑβρίζω . ὕβριν . ὕβρις . ὑβρίσαι . ὕβρισαν . ὑβρισθέντες . ὑβρισθήσεται . ὑβριστάς . ὑβριστήν . ὑβριστής . ὑγιαίνειν . ὑγιαίνοντα . ὑγιαίνοντας . ὑγιαίνοντες . ὑγιαινόντων . ὑγιαινούσῃ . ὑγιαινούσης . ὑγιαίνουσι . ὑγιαίνουσιν . ὑγιαίνω . ὑγιαίνωσιν . ὑγιεῖς . ὑγιῆ . ὑγιής . ὑγιὴς . ὑγρός . ὑγρῷ . ὕδασιν . ὕδατα . ὕδατι . ὕδατος . ὑδάτων . ὑδρία . ὑδρίαι . ὑδρίαν . ὑδρίας . ὑδροπότει . ὑδροποτέω . ὑδρωπικός . ὑδρωπικὸς . ὕδωρ . ὕελος . ὑέλῳ . ὑετόν . ὑετὸν . ὑετός . ὑετὸς . ὑετοὺς . υἱέ . υἱὲ . υἱοθεσία . υἱοθεσίαν . υἱοθεσίας . υἱοί . υἱοὶ . υἱοῖς . υἱόν . υἱὸν . ὑιὸν . υἱός . υἱὸς . ὑιὸς . υἱοῦ . ὑιοῦ . υἱούς . υἱοὺς . υιῷ . υἱῷ . ὑιῷ . υἱῶν . ὕλη . ὕλην . ὑμας . ὑμᾶς . ὑμεῖς . Ὑμεναῖος . Ὑμέναιος . ὑμετέρα . ὑμετέρᾳ . ὑμετέραν . ὑμετέρας . ὑμέτερον . ὑμέτερος . ὑμετέρῳ . ὑμῖν . ὑμνέω . ὑμνήσαντες . ὑμνήσω . ὕμνοις . ὕμνος . ὕμνουν . ὑμῶν . ὑπ' . ὑπαγε . ὕπαγε . ὑπάγει . ὑπάγειν . ὑπάγεις . ὑπάγετε . ὑπάγῃ . ὑπάγητε . ὑπάγοντας . ὑπάγοντες . ὑπάγω . ὑπακοή . ὑπακοὴ . ὑπακοῇ . ὑπακοήν . ὑπακοὴν . ὑπακοῆς . ὑπακούει . ὑπακούειν . ὑπακούετε . ὑπακούουσιν . ὑπακοῦσαι . ὑπακούω . ὕπανδρος . ὑπαντάω . ὑπαντῆσαι . ὑπάντησιν . ὑπάντησις . ὑπάρξεις . ὕπαρξιν . ὕπαρξις . ὑπάρχει . ὑπάρχειν . ὑπάρχοντα . ὑπάρχοντά . ὑπάρχοντας . ὑπάρχοντες . ὑπάρχοντος . ὑπαρχόντων . ὑπαρχούσης . ὑπάρχουσιν . ὑπάρχω . ὑπάρχων . ὑπάρχωσιν . ὑπέβαλον . ὑπέδειξα . ὑπέδειξεν . ὑπεδέξατο . ὑπέθηκαν . ὑπείκετε . ὑπείκω . ὑπέλαβεν . ὑπελείφθην . ὑπέμεινάν . ὑπεμείνατε . ὑπέμεινεν . ὑπέμενον . ὑπεμνήσθη . ὑπεναντίον . ὑπεναντίος . ὑπεναντίους . ὑπενεγκεῖν . ὑπενόουν . ὑπεπλεύσαμεν . ὑπερ . ὑπέρ . ὑπὲρ . ὑπεραίρομαι . ὑπεραιρόμενος . ὑπεραίρω . ὑπεραίρωμαι . ὑπέρακμος . ὑπεράνω . ὑπεραυξάνει . ὑπεραυξάνω . ὑπερβαίνειν . ὑπερβαίνω . ὑπερβάλλον . ὑπερβάλλοντα . ὑπερβαλλόντως . ὑπερβάλλουσαν . ὑπερβαλλούσης . ὑπερβάλλω . ὑπερβολή . ὑπερβολὴ . ὑπερβολῇ . ὑπερβολὴν . ὑπερεγώ . ὑπερείδω . ὑπερέκεινα . ὑπερεκπερισσοῦ . ὑπερεκπερισσῶς . ὑπερεκρισσῶς . ὑπερεκτείνομεν . ὑπερεκτείνω . ὑπερεκχυννόμενον . ὑπερεκχύννω . ὑπερεκχυνόμενον . ὑπερεκχύνω . ὑπερεντυγχάνει . ὑπερεντυγχάνω . ὑπερεπερίσσευσεν . ὑπερεπλεόνασεν . ὑπερέχον . ὑπερέχοντας . ὑπερέχοντι . ὑπερέχουσα . ὑπερεχούσαις . ὑπερέχω . ὑπερηφανία . ὑπερήφανοι . ὑπερηφάνοις . ὑπερήφανος . ὑπερηφάνους . ὑπεριδὼν . ὑπερλίαν . ὑπερνικάω . ὑπερνικῶμεν . ὑπέρογκα . ὑπέρογκος . ὑπεροχή . ὑπεροχῇ . ὑπεροχὴν . ὑπερπερισσεύομαι . ὑπερπερισσεύω . ὑπερπερισσῶς . ὑπερπλεονάζω . ὑπερυψόω . ὑπερύψωσεν . ὑπερφρονεῖν . ὑπερφρονέω . ὑπερῷον . ὑπερῴῳ . ὑπεστειλάμην . ὑπέστελλεν . ὑπέστρεφον . ὑπέστρεψα . ὑπέστρεψαν . ὑπέστρεψεν . ὑπεστρώννυον . ὑπετάγη . ὑπετάγησαν . ὑπέταξας . ὑπέταξεν . ὑπέχουσαι . ὑπέχω . ὑπεχώρησεν . ὑπῆγον . ὑπήκοοι . ὑπήκοοί . ὑπήκοος . ὑπήκουεν . ὑπήκουον . ὑπήκουσαν . ὑπηκούσατε . ὑπήκουσεν . ὑπήνεγκα . ὑπήντησαν . ὑπήντησεν . ὑπηρέται . ὑπηρέταις . ὑπηρέτας . ὑπηρετεῖν . ὑπηρετέω . ὑπηρέτῃ . ὑπηρέτην . ὑπηρέτης . ὑπηρέτησαν . ὑπηρετήσας . ὑπηρετῶν . ὑπῆρχεν . ὑπῇρχεν . ὑπῆρχον . ὕπνος . ὕπνου . ὕπνῳ .

ὑπό . ὑπὸ . ὑποβάλλω . ὑπογραμμόν . ὑπογραμμὸν . ὑπογραμμός . ὑποδέδεκται . ὑποδεδεμένους . ὑπόδειγμα . ὑποδείγματα . ὑποδείγματι . ὑποδείκνυμι . ὑποδεικνύω . ὑποδειξω . ὑποδείξω . ὑποδεξαμένη . ὑποδέομαι . ὑποδέχομαι . ὑποδέω . ὑπόδημα . ὑποδήματα . ὑποδήματος . ὑποδημάτων . ὑπόδησαι . ὑποδησάμενοι . ὑπόδικος . ὑποδραμόντες . ὑποζύγιον . ὑποζυγίου . ὑποζώννυμι . ὑποζωννύντες . ὑποκάτω . ὑποκρίνομαι . ὑποκρινομένους . ὑποκρίσει . ὑποκρίσεις . ὑποκρίσεως . ὑπόκρισιν . ὑπὸκρίσιν . ὑπόκρισις . ὑποκριτά . ὑποκριταί . ὑποκριταὶ . ὑποκριτής . ὑποκριτῶν . ὑπολαβὼν . ὑπολαμβάνειν . ὑπολαμβάνετε . ὑπολαμβάνω . ὑπόλειμμα . ὑπολείπω . ὑπολήνιον . ὑπόλιμμα . ὑπολιμπάνω . ὑπολιμπάνων . ὑπομείναντας . ὑπομείνας . ὑπομεμενηκότα . ὑπομένει . ὑπομενεῖτε . ὑπομένετε . ὑπομένομεν . ὑπομένοντας . ὑπομένοντες . ὑπομένω . ὑπομίμνησκε . ὑπομίμνῃσκε . ὑπομιμνήσκειν . ὑπομιμνῄσκειν . ὑπομιμνήσκω . ὑπομνῆσαι . ὑπομνήσει . ὑπόμνησιν . ὑπόμνησις . ὑπομνήσω . ὑπομονή . ὑπομονὴ . ὑπομονῇ . ὑπομονήν . ὑπομονὴν . ὑπομονῆς . ὑπονοεῖτε . ὑπονοέω . ὑπόνοια . ὑπόνοιαι . ὑποπιάζῃ . ὑποπλέω . ὑποπνεύσαντος . ὑποπνέω . ὑποπόδιον . ὑποπόδιόν . ὑποστάσει . ὑποστάσεως . ὑπόστασις . ὑποστείληται . ὑποστέλλω . ὑποστολή . ὑποστολῆς . ὑπόστρεφε . ὑποστρέφειν . ὑποστρέφοντι . ὑποστρέφω . ὑποστρέφων . ὑποστρέψαι . ὑποστρέψαντες . ὑποστρέψαντι . ὑποστρέψας . ὑποστρέψασαι . ὑποστρέψω . ὑποστρώννυμι . ὑποστρωννύω . ὑποταγέντων . ὑποταγή . ὑποταγῇ . ὑποταγήσεται . ὑποταγησόμεθα . ὑποτάγητε . ὑποτάξαι . ὑποτάξαντα . ὑποτάξαντι . ὑποτάξαντος . ὑποτάσσεσθαι . ὑποτάσσεσθε . ὑποτασσέσθω . ὑποτασσέσθωσαν . ὑποτάσσεται . ὑποτάσσησθε . ὑποτασσόμεναι . ὑποτασσομένας . ὑποτασσόμενοι . ὑποτασσόμενος . ὑποτάσσω . ὑποτεταγμένα . ὑποτέτακται . ὑποτιθέμενος . ὑποτίθημι . ὑποτρέχω . ὑποτύπωσιν . ὑποτύπωσις . ὑποφέρει . ὑποφέρω . ὑποχωρέω . ὑποχωρῶν . ὑπωπιάζῃ . ὑπωπιάζω . ὗς . ὕσσωπος . ὑσσώπου . ὑσσώπῳ . ὑστερεῖ . ὑστερεῖσθαι . ὑστερέω . ὑστερηθείς . ὑστερηθεὶς . ὑστερηκέναι . ὑστέρημα . ὑστέρημά . ὑστερήματα . ὑστερήματος . ὑστέρησα . ὑστερήσαντος . ὑστερήσατε . ὑστερήσεως . ὑστέρησιν . ὑστέρησις . ὑστέροις . ὕστερον . ὕστερος . ὑστερούμεθα . ὑστερούμενοι . ὑστερουμένῳ . ὑστεροῦνται . ὑστερουντι . ὑστεροῦντι . ὑστερῶ . ὑστερῶν . ὑφ' . ὑφαίνει . ὑφαίνω . ὑφαντός . ὑφαντὸς . ὕψει . ὑψηλὰ . ὑψηλοῖς . ὑψηλόν . ὑψηλὸν . ὑψηλός . ὑψηλότερος . ὑψηλοῦ . ὑψηλοφρόνει . ὑψηλοφρονεῖν . ὑψηλοφρονέω . ὑψίστοις . ὕψιστος . ὑψίστου . ὕψος . ὕψους . ὑψόω . ὑψωθείς . ὑψωθεὶς . ὑψωθεῖσα . ὑψωθῆναι . ὑψωθήσεται . ὑψωθήσῃ . ὑψωθῆτε . ὑψωθῶ . ὕψωμα . ὑψῶν . ὑψώσει . ὕψωσεν . ὑψώσῃ . ὑψώσητε 
 

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.