Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
ἀποσκευάζω . ἀποσκευασάμενοι . ἀποσκίασμα . ἀποσπᾶν . ἀποσπᾷν . ἀποσπασθέντας . ἀποσπάω . ἀποσταλέντι . ἀποσταλῶσιν . ἀποστάντα . ἀποστὰς . ἀποστασία . ἀποστασίαν . ἀποστάσιον . ἀποστασίου . ἀποστεγάζω . ἀποστεῖλαι . ἀποστείλαντά . ἀποστείλαντας . ἀποστείλαντες . ἀποστείλας . ἀποστείλῃ . ἀπόστειλον . ἀποστείλω . ἀποστελεῖ . ἀποστέλλει . ἀποστέλλειν . ἀποστέλλῃ . ἀποστελλόμενα . ἀποστέλλουσιν . ἀποστέλλω . ἀποστελῶ . ἀποστέλω . ἀποστερεῖσθε . ἀποστερεῖτε . ἀποστερέω . ἀποστερήσῃς . ἀποστῇ . ἀποστῆναι . ἀποστήσονταί . ἀπόστητε . ἀποστήτω . ἀποστολή . ἀποστολὴν . ἀποστολῆς . ἀπόστολοι . ἀποστόλοις . ἀπόστολον . ἀπόστολος . ἀποστόλου . ἀποστόλους . ἀποστόλων . ἀποστοματίζειν . ἀποστοματίζω . ἀποστραφῇς . ἀποστρέφειν . ἀποστρεφόμενοι . ἀποστρεφομένων . ἀποστρέφοντα . ἀποστρέφω . ἀποστρέψει . ἀπόστρεψον . ἀπόστρεψόν . ἀποστρέψουσιν . ἀποστυγέω . ἀποστυγοῦντες . ἀποσυνάγωγοι . ἀποσυνάγωγος . ἀποσυναγώγους . ἀποταξάμενος . ἀποτάξασθαι . ἀποτάσσεται . ἀποτάσσομαι . ἀποτάσσω . ἀποτελεσθεῖσα . ἀποτελέω . ἀποτελῶ . ἀποτίθημι . ἀποτινάξας . ἀποτινάξατε . ἀποτινάσσετε . ἀποτινάσσω . ἀποτίνω . ἀποτίσω . ἀποτολμᾷ . ἀποτολμάω . ἀποτομία . ἀποτομίαν . ἀποτόμως . ἀποτρέπου . ἀποτρέπω . ἀπουσία . ἀπουσίᾳ . ἀποφέρεσθαι . ἀποφέρω . ἀποφεύγοντας . ἀποφεύγω . ἀποφθέγγεσθαι . ἀποφθέγγομαι . ἀποφορτίζομαι . ἀποφορτιζόμενον . ἀποφυγόντας . ἀποφύγοντας . ἀποφυγόντες . ἀποχρήσει . ἀπόχρησις . ἀποχωρεῖ . ἀποχωρεῖτε . ἀποχωρέω . ἀποχωρήσας . ἀποχωρίζω . ἀποχωρισθῆναι . ἀποψυχόντων . ἀποψύχω . Ἀππίος . Ἀππίου . ἀπρόσιτον . ἀπρόσιτος . ἀπρόσκοποι . ἀπρόσκοπον . ἀπρόσκοπος . ἀπροσωπολήμπτως . ἀπροσωπολήπτως . ἄπταιστος . ἀπταίστους . ἅπτει . ἅπτεσθαι . ἅπτεσθε . ἅπτεται . ἅπτηται . ἅπτομαι . ἅπτου . ἅπτω . Ἀπφία . Ἀπφίᾳ . ἀπωθεῖσθε . ἀπωθέομαι . ἀπωθέω . ἀπώλεια . ἀπωλείαις . ἀπώλειαν . ἀπωλείας . ἀπώλεσα . ἀπώλεσεν . ἀπώλετο . ἀπώλλυντο . ἀπώλοντο . ἀπών . ἀπὼν . ἀπωσάμενοι . ἀπώσαντο . ἀπώσατο . ἀρά . ἄρα . ἆρα . ἆρά . Ἄραβες . Ἀραβία . Ἀραβίᾳ . Ἀραβίαν . ἀραβών . ἀραβῶνα . ἆραι . ἆραί . Ἀράμ . Ἀρὰμ . ἄραντες . ἀρᾶς . ἄρας . ἄρατε . ἀράτω . ἄραφος . Ἄραψ . ἄραψε . ἀργαί . ἀργαὶ . ἀργεῖ . ἀργέω . ἀργή . ἀργοί . ἀργόν . ἀργὸν . ἀργός . ἀργούς . ἀργοὺς . ἀργυρᾶ . ἀργύρεος . ἀργύρια . ἀργύριά . ἀργύριον . ἀργύριόν . ἀργυρίου . ἀργυρίῳ . ἀργυροκόπος . ἄργυρον . ἄργυρος . ἀργύρου . ἀργυροῦς . ἀργύρῳ . ἀρεῖ . Ἄρειον . Ἄρειος πάγος . Ἀρείου . Ἀρεοπαγείτης . Ἀρεοπαγίτης . ἀρέσαι . ἀρεσάσης . ἄρεσασης . ἀρέσει . ἀρέσῃ . ἀρεσκεία . ἀρεσκείαν . ἀρέσκειαν . ἀρέσκειν . ἀρεσκέτω . ἀρέσκοντες . ἀρεσκόντων . ἀρέσκω . ἀρεστὰ . ἀρεστόν . ἀρεστός . Ἀρέτα . Ἁρέτα . ἀρετὰς . Ἀρέτας . ἀρετὴ . ἀρετῇ . ἀρέτη . ἀρετήν . ἀρετῆς . ἄρῃ . ἀρήν . ἄρῃς . ἀρθῇ . ἀρθήσεται . ἄρθητι . ἀρθήτω . ἀρθῶσιν . ἀριθμέω . ἀριθμῆσαι . ἀριθμὸν . ἀριθμός . ἀριθμὸς . ἀριθμοῦ . ἀριθμῷ . Ἀριμαθαία . Ἀριμαθαίας . Ἁριμαθαίας . Ἄριον . Ἀρίου . Ἀρίσταρχον . Ἀρίσταρχος . Ἀριστάρχου . ἀριστάω . ἀριστερά . ἀριστερός . ἀριστερῶν . ἀριστήσατε . ἀριστήσῃ . Ἀριστόβουλος . Ἀριστοβούλου . ἄριστον . ἄριστόν . ἀρίστου . ἀρκεῖ . ἀρκεῖσθε . ἀρκέσῃ . ἀρκεσθησόμεθα . ἀρκετὸν . ἀρκετός . ἀρκετὸς . ἀρκέω . ἄρκου . ἀρκούμενοι . ἀρκούμενος . ἀρκοῦσιν . ἄρκτος . ἄρκτου . ἅρμα . Ἀρμαγεδδών . Ἁρμαγεδδών . Ἁρμαγεδών . ἅρματι . ἅρματος . ἁρμάτων . ἁρμόζω . ἁρμός . ἁρμῶν . ἀρνας . ἄρνας . Ἀρνεὶ . Άρνεί . ἀρνεῖσθαι . ἀρνέομαι . ἀρνησάμενοι . ἀρνησάμενός . ἀρνήσασθαι . ἀρνησάσθω . ἀρνήσεται . ἀρνήσῃ . ἀρνήσηταί . ἀρνήσομαι . ἀρνησόμεθα . Ἀρνι . Ἀρνὶ . ἀρνία . ἀρνίον . ἀρνίου . ἀρνίῳ . ἀρνούμεθα . ἀρνούμενοι . ἀρνούμενος . ἀρνουμένων . ἀρνοῦνται . ἀρξάμενοι . ἀρξάμενον . ἀρξάμενος . ἀρξαμένου . ἄρξασθαι . ἄρξασθαί . ἄρξεσθε . ἄρξῃ . ἄρξησθε . ἄρξηται . ἄρξονται . ἄρξωνται . ἆρον . ἆρόν . ἀροτριᾶν . ἀροτριᾷν . ἀροτριόω . ἀροτριῶν . ἀροτριῶντα . ἄροτρον . ἀροῦσιν . ἀροῦσίν
 

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.