Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
Ο ο G3588 Omicron om-ah-cron (O o)
. . . ὅ ἐστι . ὀγδόῃ . ὀγδοήκοντα . ὀγδοηκοντατεσσάρων . ὄγδοον . ὄγδοος . ὄγδοός . ὄγκον . ὄγκος . ὁδε . ὁδὲ . ὅδε . ὁδεύω . ὁδεύων . ὁδηγεῖ . ὁδηγεῖν . ὁδηγέω . ὁδηγῇ . ὁδηγήσει . ὁδηγήσῃ . ὁδήγησῃ . ὁδηγοί . ὁδηγοὶ . ὁδηγὸν . ὁδηγός . ὁδηγοῦ . ὁδοί . ὁδοὶ . ὁδοιπορέω . ὁδοιπορία . ὁδοιπορίαις . ὁδοιπορίας . ὁδοιπορούντων . ὁδοῖς . ὁδόν . ὁδὸν . ὀδόντα . ὀδόντας . ὀδόντες . ὀδόντος . ὀδόντων . ὁδός . ὁδὸς . ὁδοῦ . ὀδούς . ὁδούς . ὁδοὺς . ὀδύναις . ὀδυνᾶσαι . ὀδυνάω . ὀδύνη . ὀδυνῶμαι . ὀδυνώμενοι . ὀδυρμόν . ὀδυρμός . ὀδυρμὸς . ὁδῷ . ὁδῶν . ὄζει . Ὀζείαν . Ὀζείας . Ὀζίαν . Ὀζίας . ὄζω . ὅθεν . ὀθόνη . ὀθόνην . ὀθόνια . ὀθονίοις . ὀθόνιον . ὀθονίων . οἱ . οἵ . οἳ . οἵα . οἷα . οἷά . οἶδα . οἶδά . οἴδαμεν . οἴδαμέν . οἶδας . οἴδασι . οἴδασιν . οἰδατε . οἴδατε . οἶδεν . οἰέσθω . οἰκεῖ . οἰκειακοὶ . οἰκειακοὺς . οἰκεῖν . οἰκεῖοι . οἰκεῖος . οἰκείους . οἰκείων . οἰκέται . οἰκετεία . οἰκετείας . οἰκέτην . οἰκέτης . οἰκέτου . οἰκετῶν . οἰκέω . οἴκημα . οἰκήματι . οἰκητήριον . οἰκία . οἰκίᾳ . οἰκιακοὶ . οἰκιακός . οἰκιακοὺς . οἰκίαν . οἶκὶαν . οἰκίας . οἰκιῶν . οἰκοδεσποτεῖν . οἰκοδεσποτέω . οἰκοδεσπότῃ . οἰκοδεσπότην . οἰκοδεσπότης . οἰκοδεσπότου . οἰκοδομαί . οἰκοδομάς . οἰκοδομὰς . οἰκοδομεῖ . οἰκοδομεῖν . οἰκοδομεῖσθε . οἰκοδομεῖται . οἰκοδομεῖτε . οἰκοδομέω . οἰκοδομή . οἰκοδομὴ . οἰκοδομήθη . οἰκοδομηθήσεται . οἰκοδομήν . οἰκοδομὴν . οἰκοδομῆς . οἰκοδομῆσαι . οἰκοδομήσαντι . οἰκοδόμησεν . οἰκοδομήσετέ . οἰκοδομῆσθαι . οἰκοδομήσω . οἰκοδομία . οἰκοδόμος . οἰκοδομουμέναι . οἰκοδομούμεναι . οἰκοδομουμένη . οἰκοδομοῦντες . οἰκοδομοῦντι . οἰκοδομούντων . οἰκοδόμούντων . οἰκοδομῶ . οἰκοδομῶν . οἰκοδόμων . οἴκοις . οἶκον . οἶκόν . οἰκονομεῖν . οἰκονομέω . οἰκονομία . οἰκονομίαν . οἰκονομίας . οἰκονόμοι . οἰκονόμοις . οἰκονόμον . οἰκονόμος . οἰκονόμους . οἰκος . οἰκός . οἶκος . οἶκός . οἴκου . οἰκουμένη . οἰκουμένῃ . οἰκουμένην . οἰκουμένης . οἰκουργός . οἰκουργούς . οἰκουρός . οἰκουρούς . οἴκους . οἰκοῦσα . οἰκτειρήσω . οἰκτείρω . οἰκτιρήσω . οἰκτιρμοί . οἰκτίρμονες . οἰκτιρμός . οἰκτιρμοῦ . οἰκτιρμῶν . οἰκτίρμων . οἰκτίρω . οἴκῳ . οἰκῶν . οἴκων . οἶμαι . οἶνον . οἰνοπότης . οἰνος . οἶνος . οἴνου . οἰνοφλυγία . οἰνοφλυγίαις . οἴνῳ . οἷοι . οἷοί . οἴομαι . οἰόμενοι . οἷον . οἷος . οἵου . οἵους . οἷς . οἴσει . οἴσουσιν . οἵτινες . οἵτινές . ὀκνέω . ὀκνηρέ . ὀκνηροί . ὀκνηρόν . ὀκνηρός . ὀκνήσαι . ὀκνῆσαι . ὀκνήσῃς . ὀκταήμερος . οκτὼ . ὀκτώ . ὀκτὼ . ὄλεθρον . ὄλεθρος . ὅλη . ὅλῃ . ὅλην . ὅλης . ὀλίγα . ὀλίγαι . ὀλίγας . ὀλίγην . ὀλίγης . ὀλίγοι . ὀλίγοις . ὀλίγον . ὀλιγόπιστε . ὀλιγοπιστία . ὀλιγοπιστίαν . ὀλιγόπιστοι . ὀλιγόπιστος . ὀλίγος . ὀλίγου . ὀλιγόψυχος . ὀλιγοψύχους . ὀλίγῳ . ὀλίγων . ὀλιγώρει . ὀλιγωρέω . ὀλίγως . ὀλοθρευτής . ὀλοθρευτοῦ . ὀλοθρεύω . ὀλοθρεύων . ὁλοκαύτωμα . ὁλοκαυτώματα . ὁλοκαυτωμάτων . ὁλοκληρία . ὁλοκληρίαν . ὁλόκληροι . ὁλόκληρον . ὁλόκληρος . ὀλολύζοντες . ὀλολύζω . ὅλον . ὅλος . ὁλοτελεῖς . ὁλοτελής . ὅλου . ὅλους . Ὀλυμπᾶν . Ὀλυμπᾶς . ὄλυνθος . ὀλύνθους . ὅλῳ . ὅλως .

 

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.