Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
ἄνερ . ἀνέρχομαι . ἀνέσεισαν . ἄνεσιν . ἄνεσις . ἀνεσπάσθη . ἀνέστη . ἀνέστησαν . ἀνέστησεν . ἀνεστράφημεν . ἀνεστράφημέν . ἀνέστρεψεν . ἀνεσχόμην . ἀνετάζειν . ἀνετάζεσθαι . ἀνετάζω . ἀνέτειλεν . ἀνετράφη . ἀνέτρεψεν . ἄνευ . ἀνεύθετος . ἀνευθέτου . ἀνεῦραν . ἀνευρίσκω . ἀνεῦρον . ἀνευρόντες . ἀνεφέρετο . ἀνεφώνησεν . ἀνέχεσθε . ἀνέχεσθέ . ἀνέχομαι . ἀνεχόμεθα . ἀνεχόμενοι . ἀνεχώρησαν . ἀνεχώρησεν . ἀνεψιός . ἀνεψιὸς . ἀνέψυξεν . ἀνέῳγεν . ἀνεῳγμένας . ἀνεῳγμένη . ἀνεῳγμένην . ἀνεῳγμένης . ἀνεῳγμένον . ἀνεῳγμένος . ἀνεῳγμένους . ἀνεῳγμένων . ἀνεῳγότα . ἀνέῳξεν . ἀνέῳξέν . ἀνεῴχθη . ἀνεῳχθῆναι . ἀνεῴχθησαν . ἀνεῴχθησάν . ἀνήγαγον . ἀνήγγειλαν . ἀνήγγειλάν . ἀνήγγειλεν . ἀνηγγέλη . ἀνήγγελλον . ἄνηθον . ἀνῆκεν . ἀνῆκον . ἀνήκοντα . ἀνήκω . ἀνῆλθεν . ἀνῆλθον . ἀνήμεροι . ἀνήμερος . ἀνήνεγκεν . ἀνήρ . ἀνὴρ . ἀνῃρέθη . ἀνήφθη . ἀνήχθη . ἀνήχθημεν . ἀνήχθησαν . ἀνθ' . ἀνθέξεται . ἀνθέστηκεν . ἀνθεστηκότες . ἀνθίστανται . ἀνθίστατο . ἀνθίστημι . ἀνθομολογέομαι . ἄνθος . ἄνθρακας . ἀνθρακιά . ἀνθρακιὰν . ἄνθραξ . ἀνθρωπάρεσκοι . ἀνθρωπάρεσκος . ἄνθρωπε . ἀνθρωπίνῃ . ἀνθρωπίνης . ἀνθρώπινον . ἀνθρώπινος . ἀνθρωπίνων . ἀνθρωποι . ἄνθρωποι . ἄνθρωποί . ἀνθρώποις . ἀνθρωποκτόνος . ἄνθρωπον . ἄνθρωπόν . ἄνθρωπος . ἄνθρωπός . ἀνθρώπου . ἀνθρώπους . ἀνθρώπῳ . ἀνθρώπων . ἀνθυπατεύοντος . ἀνθυπατεύω . ἀνθύπατοί . ἀνθύπατον . ἀνθύπατος . ἀνθυπάτου . ἀνθυπάτῳ . ἀνθωμολογεῖτο . ἀνιέντες . ἀνίημι . ἀνίλεως . ἀνίπτοις . ἄνιπτος . ἀνιστάμενος . ἀνίστασθαι . ἀνίσταται . ἀνίστημι . Ἅννα . Ἄνναν . Ἄννας . ἀνόητοι . ἀνόητοί . ἀνοήτοις . ἀνόητος . ἀνοήτους . ἄνοια . ἀνοίας . ἀνοίγει . ἀνοίγειν . ἀνοιγήσεται . ἀνοίγω . ἀνοίγων . ἀνοιγῶσιν . ἀνοικοδομέω . ἀνοικοδομήσω . ἀνοῖξαι . ἀνοίξαντες . ἀνοίξας . ἀνοίξει . ἀνοίξῃ . ἄνοιξις . ἄνοιξον . ἀνοίξω . ἀνοίξωσιν . ἀνοιχθήσεται . ἀνοιχθῶσιν . ἀνομία . ἀνομίᾳ . ἀνομίαι . ἀνομίαν . ἀνομίας . ἀνομιῶν . ἀνόμοις . ἄνομος . ἀνόμους . ἀνόμων . ἀνόμως . ἀνορθόω . ἀνορθώθη . ἀνορθώσατε . ἀνορθώσω . ἀνόσιοι . ἀνοσίοις . ἀνόσιος . ἀνοχή . ἀνοχῇ . ἀνοχῆς . ἀνταγωνίζομαι . ἀνταγωνιζόμενοι . ἀντάλλαγμα . ἀνταναπληρόω . ἀνταναπληρῶ . ἀνταποδίδωμι . ἀνταποδοθήσεται . ἀνταπόδομα . ἀνταπόδομά . ἀνταπόδοσιν . ἀνταπόδοσις . ἀνταποδοῦναι . ἀνταποδοῦναί . ἀνταποδώσω . ἀνταποκριθῆναι . ἀνταποκρίνομαι . ἀνταποκρινόμενος . ἀντείπας . ἀντειπεῖν . ἀντελάβετο . ἀντέλεγον . ἀντελοιδόρει . ἀντέξω . ἀντέπω . ἀντέστη . ἀντέστην . ἀντέστησαν . ἀντέχεσθε . ἀντέχομαι . ἀντεχόμενον . ἀντί . ἀντὶ . ἀντιβάλλετε . ἀντιβάλλω . ἀντιδιατίθεμαι . ἀντιδιατιθεμένους . ἀντίδιατιθημι . ἀντίδικος . ἀντιδίκου . ἀντιδίκῳ . ἀντιθέσεις . ἀντίθεσις . ἀντικαθίστημι . ἀντικαλέσωσιν . ἀντικαλέσωσίν . ἀντικαλέω . ἀντικατέστητε . ἀντίκειμαι . ἀντικείμενοι . ἀντικείμενος . ἀντικειμένῳ . ἀντικειμένων . ἀντίκειται . ἀντικρύ . ἀντικρὺ . ἄντικρυς . ἀντιλαμβάνεσθαι . ἀντιλαμβάνομαι . ἀντιλαμβανόμενοι . ἀντιλαμβάνω . ἀντιλέγει . ἀντιλέγεται . ἀντιλεγόμενον . ἀντιλέγοντα . ἀντιλέγοντας . ἀντιλέγοντες . ἀντιλεγόντων . ἀντιλέγω . ἀντιλήμψεις . ἀντίλημψις . ἀντιλήψεις . ἀντίληψις . ἀντιλογία . ἀντιλογίᾳ . ἀντιλογίαν . ἀντιλογίας . ἀντιλοιδορέω . ἀντίλυτρον . ἀντιμετρέω . ἀντιμετρηθήσεται . ἀντιμισθία . ἀντιμισθίαν . Ἀντιοχέα . Ἀντιοχείᾳ . Ἀντιόχεια . Ἀντιόχειαν . Ἀντιοχείας . Ἀντιοχεύς . ἀντιπαρέρχομαι . ἀντιπαρῆλθεν . ἀντιπᾶς . ἀντίπας . Ἀντιπατρίδα . Ἀντιπατρίς . ἀντιπέρα . ἀντιπέραν . ἀντιπίπτετε . ἀντιπίπτω . ἀντιστῆναι . ἀντίστητε . ἀντιστρατεύομαι . ἀντιστρατευόμενον . ἀντιτάσσεται . ἀντιτάσσομαι . ἀντιτασσόμενος . ἀντιτασσομένων . ἀντιτάσσω . ἀντίτυπα . ἀντίτυπον . ἀντίχριστοι . ἀντίχριστος . ἀντιχρίστου . ἀντλεῖν . ἀντλέω . ἄντλημα . ἀντλῆσαι . ἀντλήσατε . ἀντοφθαλμεῖν . ἀντοφθαλμέω . ἄνυδροι . ἄνυδρος . ἀνύδρων . ἀνυπόκριτον . ἀνυπόκριτος . ἀνυποκρίτου . ἀνυποκρίτῳ . ἀνυπότακτα . ἀνυπότακτοι . ἀνυποτάκτοις . ἀνυπότακτον . ἀνυπότακτος . ἀνῶ . ἄνω . ἀνώγεον . ἀνὼγεον . ἄνωθεν . ἄνωθέν . ἀνωρθώθη . ἀνωτερικὰ . ἀνωτερικός . ἀνώτερον . ἀνωφελεῖς . ἀνωφελές . ἀνωφελής . ἄξει . ἀξία . ἄξια . ἀξίνη . ἄξιοι . ἄξιοί . ἄξιον . ἄξιόν . ἄξιος . ἄξιός . ἀξιοῦμεν . ἀξίους . ἄξιους . ἀξιούσθωσαν . ἀξιόω . ἀξιωθήσεται . ἀξίως . ἀξιώσῃ . ἄξων . ἀόρατα . ἀόρατον . ἀόρατος . ἀοράτου . ἀοράτῳ . ἀπ' . ἀπάγαγε . ἀπαγάγετε . ἀπαγαγὼν . ἀπαγγεῖλαι . ἀπαγγεῖλαί . ἀπαγγείλατε . ἀπαγγείλατέ . ἀπάγγειλον . ἀπαγγελεῖ . ἀπαγγέλλει . ἀπαγγέλλομεν . ἀπαγγέλλοντας . ἀπαγγέλλοντες . ἀπαγγέλλουσα . ἀπαγγέλλουσιν . ἀπαγγέλλω . ἀπαγγέλλων . ἀπαγγελῶ

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.