Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
Σ σ ς G4518 Sigma sig-mah (S s)
σά . σὰ . σαβαχθανεί . σαβαχθανι . σαβαχθανί . σαβαχθάνι . Σαβαώθ . Σαβαὼθ . σάββασιν . σάββατα . σαββατισμός . σαββατισμὸς . σάββατον . σάββατόν . σαββάτου . σαββάτῳ . σαββάτων . σαγήνη . σαγήνῃ . Σαδδουκαῖοι . Σαδδουκαῖος . Σαδδουκαίους . Σαδδουκαίων . Σαδώκ . Σαδὼκ . σαίνεσθαι . σαίνω . σάκκος . σάκκους . σάκκῳ . Σαλά . Σαλὰ . Σαλαθιήλ . Σαλαθιὴλ . Σαλαμῖνι . Σαλαμίς . Σαλείμ . σαλευθῆναι . σαλευθήσονται . σαλευθῶ . σαλευόμενα . σαλευόμενον . σαλευομένων . σαλεύοντες . σαλεῦσαι . σαλεύω . Σαλήμ . Σαλίμ . Σαλμών . Σαλμὼν . Σαλμώνη . Σαλμώνην . σάλος . σάλου . σάλπιγγα . σάλπιγγας . σάλπιγγες . σάλπιγγι . σάλπιγγος . σάλπιγξ . σαλπίζειν . σαλπίζω . σαλπίσει . σαλπίσῃς . σαλπιστής . σαλπιστῶν . σαλπίσωσιν . Σαλώμη . Σαλωμῶν . Σαμαρείᾳ . Σαμάρεια . Σαμάρειαν . Σαμαρείας . Σαμαρεῖται . Σαμαρείταις . Σαμαρείτης . Σαμαρείτιδος . Σαμαρεῖτις . Σαμαρειτῶν . Σαμαρίᾳ . Σαμάρια . Σαμάριαν . Σαμαρίας . Σαμαρῖται . Σαμαρίταις . Σαμαρίτης . Σαμαρίτιδος . Σαμαρίτις . Σαμαρῖτις . Σαμαριτῶν . Σαμοθρᾴκη . Σαμοθρᾴκην . Σάμον . Σάμος . Σαμουήλ . Σαμουὴλ . Σαμψών . Σαμψὼν . σανδάλια . σανδάλιά . σανδάλιον . σανίς . σανίσιν . Σαούλ . Σαοὺλ . σαπρὰ . σαπρόν . σαπρὸν . σαπρός . σαπρὸς . Σαπφείρη . Σαπφείρῃ . σάπφειρος . Σαπφίρῃ . σάπφιρος . σαργάνη . σαργάνῃ . Σάρδεις . Σάρδεσιν . σάρδινον . σάρδινος . σαρδίνῳ . σάρδιον . σάρδιος . σαρδίῳ . σαρδόνυξ . Σάρεπτα . σάρκα . σάρκας . σαρκί . σαρκὶ . σαρκικά . σαρκικὰ . σαρκικῇ . σαρκικῆς . σαρκίκης . σαρκικοί . σαρκικοῖς . σαρκικός . σάρκικός . σαρκικῶν . σαρκίναις . σαρκίνης . σαρκίνοις . σάρκινος . σάρκινός . σαρκός . σαρκὸς . σαρκῶν . σάρξ . σὰρξ . σαροῖ . Σαρούχ . σαρόω . Σάρρα . Σάρρᾳ . Σάῤῥα . Σάρρας . Σάρων . Σαρῶνα . Σαρῶναν . σάτα . Σατᾶν . Σατανᾶ . Σατανᾷ . Σατανᾶν . Σατανᾶς . σάτον . Σαῦλον . Σαῦλος . Σαύλου . Σαύλῳ . σαυτὸν . σβέννυμι . σβέννυνται . σβέννυται . σβέννυτε . σβέσαι . σβέσει . σε . σέ . σὲ . σεαυτόν . σεαυτὸν . σεαυτοῦ . σεαυτῷ . σεβάζομαι . σέβασμα . σεβάσματα . Σεβαστῆς . Σεβαστόν . Σεβαστὸν . Σεβαστός . Σεβαστοῦ . σέβεσθαι . σέβεται . σέβομαι . σεβομένας . σεβομένη . σεβομένοις . σεβομένου . σεβομένων . σέβονταί . σέβω . σειομένη . σειρά . σειραῖς . σειρός . σεισμοί . σεισμοὶ . σεισμὸν . σεισμός . σεισμὸς . σεισμῷ . σείσω . σείω . Σεκοῦνδος . Σελεύκεια . Σελεύκειαν . Σελευκίαν . σελήνη . σελήνῃ . σελήνης . σεληνιάζεται . σεληνιάζομαι . σεληνιαζομένους . Σεμεείν . Σεμεεὶν . Σεμεΐ . Σεμεῒν . σεμίδαλιν . σεμίδαλις . σεμνά . σεμνάς . σεμνός . σεμνότης . σεμνότητα . σεμνότητι . σεμνότητος . σεμνούς . Σέργιος . Σεργίῳ . Σερούχ . Σεροὺχ . σεσαλευμένον . σεσαρωμένον . σέσηπεν . σεσιγημένου . σεσοφισμένοις . σέσωκέν . σεσωρευμένα . σεσῳσμένοι . σέσωσται . σέσῳσται . σέσωται . σῇ . Σήθ . Σὴθ . Σήμ . Σὴμ . σημαίνω . σημαίνων . σημᾶναι . σημεῖα . σημείοις . σημεῖον . σημεῖόν . σημειοῦσθε . σημειόω . σημείων . σήμερον . σὴν . σήπω . σηρικός . σηρικοῦ . σής . σὴς . σῆς . σητόβρωτα . σητόβρωτος . σθενόω . σθενώσαι . σθενώσει . σιαγόνα . σιαγών . σιγᾶν . σιγᾷν . σιγάτω . σιγάτωσαν . σιγάω . σιγή . σιγὴ . σιγῆς . σιγῆσαι . σιγήσῃ .
 

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.