Each entry includes all the occurrences of that Greek word in the Byzantine Textform 2005/2010 and a very literal translation of it.
Δ δ G1138 Delta del-tah (D d)
δεῦτε . δευτέρα . δευτέρᾳ . δευτεραῖοι . δευτεραῖος . δευτέραν . δευτέρας . δεύτερον . δευτερόπρωτος . δευτεροπρώτῳ . δεύτερος . δεύτερός . δευτέρου . δευτέρῳ . δέχεται . δέχηται . δέχομαι . δεχόμενος . δέχονται . δέχωνται . δέω . δή . δὴ . δηλαυγῶς . δηλοῖ . δῆλον . δῆλόν . δῆλος . δηλοῦντος . δηλόω . δηλώσας . δηλώσει . Δημᾶς . δημηγορέω . Δημήτριος . Δημητρίῳ . δημιουργός . δημιουργὸς . δῆμον . δῆμος . δημοσίᾳ . δημόσιος . δήμῳ . δηνάρια . δηνάριον . δηναρίου . δηναρίων . δήποτε . δήπου . δῆσαι . δήσαντες . δήσας . δήσατε . δήσῃ . δήσῃς . δήσητε . δήσουσιν . δι' . δια . διά . διὰ . Δία . διαβαίνω . διαβάλλω . διαβὰς . διαβεβαιόομαι . διαβεβαιοῦνται . διαβεβαιοῦσθαι . διαβῆναι . διαβλέπω . διαβλέψεις . διάβολοι . διάβολον . διάβολος . διάβολός . διαβόλου . διαβόλους . διαβόλῳ . διαγγελῇ . διάγγελλε . διαγγέλλω . διαγγέλλων . διαγενομένου . διαγενομένων . διαγίνομαι . διαγινώσκειν . διαγινώσκω . διαγνωρίζω . διάγνωσιν . διάγνωσις . διαγνώσομαι . διαγογγύζω . διάγοντες . διαγρηγορέω . διαγρηγορήσαντες . διάγω . διάγωμεν . διαδεξάμενοι . διαδέχομαι . διάδημα . διαδήματα . διαδίδωμι . διαδίδωσιν . διαδιδώσουσιν . διάδος . διάδοχον . διάδοχος . διαζώννυμι . διαθέμενος . διαθεμένου . διαθῆκαι . διαθήκη . διαθήκῃ . διαθήκην . διαθήκης . διαθηκῶν . διαθήσομαι . διαιρέσεις . διαίρεσις . διαιρέω . διαιροῦν . διακαθαίρω . διακαθᾶραι . διακαθαριεῖ . διακαθᾶριεῖ . διακαθαρίζω . διακατελέγχομαι . διακατηλέγχετο . διακονεῖ . διακόνει . διακονεῖν . διακονείτωσαν . διακονέω . διακονῇ . διακονηθεῖσα . διακονηθῆναι . διακονῆσαι . διακονήσαντες . διακονήσει . διακονία . διακονίᾳ . διακονίαν . διακονίας . διακονιῶν . διάκονοι . διακόνοις . διάκονον . διάκονος . διάκονός . διακόνου . διακονουμένῃ . διακονοῦντες . διακονούντων . διακόνους . διακονοῦσαι . διακονῶν . διακόσιαι . διακοσίας . διακόσιοι . διακοσίους . διακοσίων . διακούομαι . διακούσομαί . διακούω . διακριθῇ . διακριθῆτε . διακρῖναι . διακρίναντα . διακρίνει . διακρίνειν . διακρινέτωσαν . διακρινομένοι . διακρινόμενοι . διακρινόμενον . διακρινόμενος . διακρινομένους . διακρίνω . διακρίνων . διακρίσεις . διάκρισιν . διάκρισις . διακωλύω . διαλαλέω . διαλέγεται . διαλέγομαι . διαλεγόμενον . διαλεγόμενος . διαλεγομένου . διαλείπω . διάλεκτος . διαλέκτῳ . διαλλάγηθι . διαλλάσσω . διαλογίζεσθαι . διαλογίζεσθε . διαλογίζομαι . διαλογιζόμενοι . διαλογιζομένων . διαλογίζονται . διαλογισμοί . διαλογισμοὶ . διαλογισμοῖς . διαλογισμὸν . διαλογισμός . διαλογισμὸς . διαλογισμοῦ . διαλογισμοὺς . διαλογισμῶν . διαλύω .
 

Home Page of the Modern Literal Version.


ModernLiteralVersion.org © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, all rights reserved.
Modern Literal Version, © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.
The New Koine Greek Textbook Series 1-5 (so far) © Copyright by G. Allen Walker for the MLV Team, see copyright information inside the book.

The glory is for God!
Jesus is Lord of all.